Hej mitt namn är William Chand

Denna hemsida kommer jag i egenskap som en oskolad lekman inom ämnet försöka författa ner de tankar samt  jag har kring vården i sin helhet.


Vården i Sverige och världen har blivit allt mer avancerad över tid. Det vi nu kallar för högspecialiserad vård är i hög grad beroende av medicinteknik, i form av avancerad utrustning. Det är nu hög tid att hitta fler former för samverkan universiteten emellan när det gäller hur man kan få ett ökat fokus på medicinteknik.

Den svenska vården står inför en mängd utmaningar och problem. Det bästa sättet att ta sig an dessa är att våga prioritera vården i egenskap av en av de viktigaste funktionerna i samhället, det hasndlar både om att satsa på mer resurser men också på mer forskning och utveckling för att hitta nya metoder eller bättre verktyg. I detta spelar medicintekniken en helt avgörande roll. Det är tack vare medicintekniken som vi varje dag kan utföra exempelvis röntgenundersökningar i hälso- och sjukvården, men även för att det finns bra hjälpmedel som man kan köpa på Apoteket för att själv behandla vissa sårskador. I syfte att utveckla medicintekniken så behövs det konkreta satsningar på att utveckla forskningsområdet medicinteknik. Ett klokt sätt för företag att frigöra pengar för sådana forskningssatsningar är att de ansöker om att samla lån.

Flertalet universitet erbjuder utbildningar inom medicinteknik

I Sverige kan du studera högskoleingenjörsprogrammet inom medicinteknik som är en treårig utbildning, på sammanlagt 180 högskolepoäng. Studenterna som tar sig an denna utbildning får värdefull kunskap om hur människan fungerar samt hur teknisk utrustning inom hälso- och sjukvården kan bidra till att rädda liv, men också spela stor roll i hälsoförebyggande arbete. Som student inom detta program kan man behöva låna pengar snabbt för att finansiera studier, för de flesta så täcks detta behov av CSN men vissa har behov av att låna 100 000 ytterligare. Men utbildningen är mycket lönsam på lång och kort sikt, både för samhället och individen. Det finns ett stort behov av ingenjörer inom medicinteknik som kan bistå i framtagandet av viktig teknik för hälso- och sjukvården. En högskoleingenjör i medicinteknik kan närmast beskrivas som en sambandsman mellan regionen som ansvarar för hälso- och sjukvården, industrin som tillverkar teknik och andra företag som spelar en viktig roll i sjukvårdens teknikförsörjning. Det är viktigt att ha en högskoleingenjör i medicinteknik med i dessa processer då det ofta rör sig om stora summor, sjukvården kan behöva låna 600000:- för att köpa in en enda maskin och då är det naturligtvis helt centralt att det finns en genomtänkt idé om maskinens användningsområde. Tandläkare runt om i Stockholm meddelar om att fler och fler tar ekonomiskhjälp för att kunna upprätthålla en god tandhälsa. Tandläkarna på folktandvården är eniga om att behovet från Stockholmsborna när det kommer till tandvård är mycket stor. Även om antalet tandvårdskliniker i Stockholm ständigt ökar på folktandvården så är den inte i närheten som den utspridning som det behövs menar flera tandläkare.

Samverkan är nyckeln till en mer framgångsrik medicinteknik

En fördel med utbildningen i medicinteknik är att den erbjuds på flera olika högskolor- och universitet runt om i landet. Det är viktigt för den regionala kompetensförsörjningen att du både har möjlighet att studera medicinteknik om du bor i Norrland som i Skåne, men även i huvudstaden. På så sätt behöver inte en student låna 200.000 kr extra bara för att finansiera långa pendlingsresor från hemorten till sin studieort. Men en klar nackdel med att den medicintekniska utbildningen är utspridd på olika högskolor är att alla framsteg på respektive högskola eller universitetet, inte alltid delas med alla andra högskolor och universitet som är framstående på området. Där krävs det en förändring. Högskoleförordningen föreskriver att högskolor och universitet ska samverka med varandra, det kan vara en god idé att man som högskola bestämmer sig för att låna 300 000 för att investera i ett projekt som ska syfta till kunskapsutbyte med ett annat universitet. Utbildning inom inramningar samt konst i sin helhet kommer inkomma under höstterminen 2022. Rama in tavlor har varit en specialitet sedan många år tillbaka, vi kommer ha Frameland på besök som kommer hålla diverse seminarier om hur man ramar in en tavla som ett proffs. Det må låta löjligt men tavelinramning är en konst i sig då man måste välja rätt ram till rätt konst. Utbildningen kommer sträcka sig längre än dessa bitar som vi nämnt ovan, som egentligen klassas som hantverk, vi ser fram emot 2022.

Välkommen  hantverks inriktade bitar

Konferenser inom medicinteknik är av stor betydelse

En av de enklaste formerna för samverkan mellan lärare, doktorander, professorer och studenter inom medicinteknik är att arrangera gemensamma konferenser inom forskningsområdet. Där kan nya forskningsrön presenteras och studenterna och professionen få möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med varandra.  Det är viktigt att varje enskild student inte ska behöva avsätta pengar ur sitt studiemedel för att delta i konferensen, om universiteten kan låna mellan 400 000:- / 500 000:- eller annan summa för att kunna täcka deltagaravgifter för studenter och deltagande forskare så är det ofta en lämplig idé. Temat för konferenserna kan vara varierande, men huvudidén bör alltjämt vara vilken samhällsnytta medicintekniken kan göra. Det är viktigt att komma ihåg att regioner och privata vårdföretag ofta bestämmer sig för att låna 100 000 kr eller 200 000 kr alternativt upp till 600 000:- för att bekosta specifik teknisk utrustning i vården, då är det viktigt att alla medicintekniker kan bidra med sin kunskap om hur utrustningen kan komma till praktisk nytta i arbetet med att rädda liv och hälsa.

Viktigt med stöd till studentorganisationen inom medicinteknik menar William Chand

Staten kan med fördel gå in med ekonomiskt stöd till organisationen som organiserar och företräder studenter inom medicinteknik. Denna organisation har goda möjligheter att nå ut till stora delar av medicinteknikstudenterna genom att skicka e-postutskick, anordna möten och seminarier och anordna event med arbetsplatsanknytningar. Det är inte meningen att organisationen ska behöva låna pengar snabbt för att kunna ordna dessa event, staten behöver stå för finansieringen. Ideella föreningar, till skillnad från privatpersoner, har ofta inte så stora skäl att låna pengar, men om de väl har gjort det kan det vara en bra idé att samla lån.

Med vänlig hälsning, William Chand