Medicinteknikdagarna (MTD) som arrangeras av Svensk Medicinteknisk Förening hålls 2019 i Linköping. Linköpings universitet och Region Östergötland har fått äran att stå som värd för denna inspirerande och viktiga nationella konferens inom området medicinsk teknik som brukar attrahera ca 400-500 deltagare. 


Östergötland har en lång tradition av medicinsk teknik. Östergötland erbjuder en medicinteknisk kompetens i världsklass med stark forskning, gedigen utbildning, vård & omsorg av hög kvalité samt ett aktivt näringsliv. Ett nära samarbete mellan akademi, vård & omsorg och näringsliv möjliggör att behov inom hälso- och sjukvård tillgodoses. Östergötland vill vara en katalysator för hållbarhet i framtidens medicintekniska system och innovationer – en tummelplats för internationellt ledande forskare och lärare där ny kunskap skapas och sprids. 


Målsättningen med MTD är att under två dagar kunna inspirera och erbjuda intressanta plenarföreläsningar, senaste nytt inom MT-området, paneldiskussioner, leverantörs- samt forskningspresentationer med speciellt fokus på två områden som har hög aktualitet just nu – digitalisering och innovation. Traditionsenligt presenteras också en industriell utställning!


En annan viktig målsättning med MTD är att erbjuda en mötesarena som främjar nätverkande och nationella samarbetsinitiativ för att ytterligare föra det medicintekniska området framåt. Under MTD samla därför branschens alla viktiga intressenter, såsom den medicintekniska ingenjörskåren, medicintekniska forskare, företag och experter, representanter för hälso- och sjukvården och myndigheter samt landets medicintekniska kluster för två gemensamma dagar.


Hälso- sjukvården i Sverige kraftsamlar just nu för att ytterligare effektivisera sitt arbete, och här har bland annat digitalisering och medicintekniska innovationer sin självklara plats som viktiga pusselbitar i den fortsatta utvecklingen. Kom och dela med dig av ditt eget arbete samt inspireras och ta del av andras utveckling du också!

Varmt välkommen!
 

Peter Hult, Ordförande, Organisationskommittén
Tobias Lindbergh,  Ordförande, Programkommittén

Git Eliasson, Ordförande, Svensk Medicinteknisk Förening