Abstracts

Abstract-inlämningen är nu stängd. Programkommitén vill tacka alla som bidragit med inskickat material.

 
Författare som skickat in bidrag kommer att ges besked huruvida bidraget blivit accepterat, samt ytterligare information innan Juli-19. 

Kontakta programkommittén via tobias.lindbergh@regionostergotland.se vid frågor angående abstracts.

  • Abstractet ska ha skickats in genom länk till systemet

  • Språket ska vara svenska eller engelska.

  • Presentationstexten ska innehålla max 300 ord.

  • Abstractets längd inklusive titel, författare, affiliering, samt max en bild ska rymmas på en A4-sida, använd knappen Förhandsgranska i systemet.

  • Det åligger författaren att skicka in en komplett och korrekt presentation.

  • Eventuella fel i stavning, grammatik eller vetenskapliga fakta kommer att publiceras såsom skrivet av författaren.

  • All korrespondens angående presentationen sker med korresponderande författare som är ansvarig för att information når medförfattarna.