Inbjudna föreläsare

 

Inledningstalare
 

 
 

Git Eliasson
Medicinteknisk chef, Södersjukhuset. Ordförande Svensk medicinteknisk förening MTF 

 
Krister Björkegren
Regiondirektör, Region Östergötland

Krister Björkegren är Region Östergötlands högsta verkställande tjänsteman. Han ingår bla i nationella beredningsgruppen för vision EHälsa 2025. Under de senaste 20 åren har han arbetat inom den sydöstra sjukvårdsregionen som utgörs av Östergötland, Kalmar och Jönköping bland annat i befattningar som sjukhuschef för Västerviks sjukhus, utvecklingsdirektör och landstingsdirektör i Kalmar län. 
Källor: Norrköpings Tidningar, Östgöta Correspondenten.
 


Helen Dannetun
Rektor, Linköpings universitet
Har det övergripande ansvaret för hela universitetets verksamhet och svarar under universitetsstyrelsen för att leda myndighetens olika uppgifter. Helen Dannetun utbildade sig till civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik med examen 1980 från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Hon blev universitetslektor 1994 och professor i fysik 2002. Från år 2000 till 2003 var Dannetun prefekt vid Institutionen för fysik, biologi och kemi, och valdes 2004 till dekanus för Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. I juni 2011 utsåg regeringen henne till rektor. Helen Dannetun var under åren 2015 till 2018 ordförande för Sveriges universitets- och högskoleförbund. Hon invaldes 2015 som ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademin, i dess avdelning för utbildning och forskning.
Källor: www.regeringen.se, www.suhf.se 

 
Mats Björnemo
Styrelseledamot, Swedish Medtech
Swedish Medtechs vision är att Sverige ska vara ett attraktivt land för medicintekniska företag, vilka med värdebaserade innovationer ökar patientsäkerheten och skapar en hållbar vård och omsorg. Swedish Medtech arbetar för att lyfta fram ett samhällsekonomiskt perspektiv på medicinteknik. Målet är att komma bort från föreställningen om att innovativ medicinteknik är en kostnad för samhället, utan en del av lösningen till hur vi skapar en effektivare vård och omsorg. Mats är styrelseledamot i SwedishMedTech samtidigt som han sedan 2017 är VD för Sectra Medical AB. Mats har arbetat på Sectra sedan 2002 med olika roller inom de svenska, norska och australiska verksamheterna, men närmast kommer han från en flerårig roll som produktledningschef med övergripande ansvar för Sectras hela medicinska produktportfölj. 
Källor: 
https://medical.sectra.com/about-sectra/regional-presence/sectra-sverige/min-vision-sectra-sverige/
https://www.swedishmedtech.se/sidor/om-swedish-medtech.aspx

Plenartalare
 
Bruce J. Tromberg, Ph.D, Professor
Bruce J. Tromberg, Ph.D., is Director of the National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering (NIBIB) at NIH, a post he assumed in January 2019. He is a pioneering leader in the field of biophotonics.


Prior to his appointment at NIBIB, Dr. Tromberg held dual appointments as professor in the Departments of Biomedical Engineering and Surgery at the University of California at Irvine (UCI). He also directed UCI’s Beckman Laser Institute and Medical Clinic, an interdisciplinary research, teaching and clinical center for optics and photonics in biology and medicine. 


In his 30-plus-year academic and scientific career, Dr. Tromberg conducted extensive NIH-supported research, and was the principal investigator (PI) for multiple NIH grants going back as far as 1994. This includes 20 years as PI for the Laser Microbeam and Medical Program (LAMMP), an NIH National Biomedical Technology Resource Center where several cutting-edge technologies have been developed and disseminated to laboratories and clinics around the world. In addition to advisory committee appointments with numerous national and international entities, Dr. Tromberg provided expertise on NIH working groups, review committees, and boards, including the NIBIB National Advisory Council from 2012-2016.


Dr. Tromberg's research spans biophotonics and biomedical optics, two rapidly growing fields that use light to image and conduct therapy at the molecular, cellular and tissue levels. He has co-authored more than 450 publications and holds 18 patents for biophotonics technologies and their applications in areas such as cancer, neuroscience and vascular disease. He specializes in new technology development as well as the “bench to bedside” clinical translation, validation and commercialization of promising methods designed to improve human health.


As a high school student, Dr. Tromberg volunteered in a National Cancer Institute laboratory on the NIH Bethesda campus, graduating in 1974 from Woodrow Wilson High School, Washington, D.C. He earned a B.A. in chemistry and psychology in 1979 from Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, and a Ph.D. in chemistry in 1988 from the University of Tennessee in Knoxville. While completing his Ph.D., he conducted research as a Department of Energy predoctoral fellow at the Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee.

 
Stefan Anskär
Överläkare Anestesi- och Intensivvård
Medicinskt sakkunnig ledningsstaben Region Östergötland
Arbetar med inriktning mot långsiktiga strategier för vård och för fastighetsinvesteringar

 


 
Dr. Sonia Pujol is an Assistant Professor of Radiology at Harvard Medical School, and a research scientist at the Surgical Planning Laboratory at the Brigham and Women's Hospital in Boston. Her research focuses on the development and validation of brain mapping technology for neurosurgical intervention which includes 3D exploration of white matter architecture using Diffusion MRI for brain tumor surgery planning and 3D computer-assisted neurovascular navigation for brain aneurysm intervention. 
Dr. Pujol is leading the DTI Tractography Challenge effort to evaluate the capabilities and limitations of DTI tractography methods for neurosurgical decision making. The project has brought together an international working group of 19 research teams in Diffusion MRI and 10 neurosurgeons in the form of DTI Challenge workshops at the Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI) conference. 
She is the Director of Training of the National Alliance for Medical Image Computing (NA-MIC), and the Director of Outreach of the Neuroimage Analysis Center (NAC), two national research centers supported by the National Institutes of Health.

 

Lars Vikinge

Borgmästare, Linköpings kommun Ansvarar för kommunens officiella representation och är ordförande i kommunfullmäktige.