Kommittéer

Organisationskommittén:

Peter Hult (ordf), Linköpings universitet

Neda Haj Hosseini, (MTF:s MTD ansvarig)

Salvatore Capizzello, (MTF:s kassör)

Bengt Ragnemalm, Region Östergötland
Elin Nyman, Linköpings universitet

Hanna Jonasson, Linköpings universitet

Håkan Örman, Linköpings universitet
Martin Berglund, Region Östergötland
Orlando Martinez, Region Östergötland
Tomas Strömberg, Linköpings universitet

Kommunikation:

Anna Momcilovic, Region Östergötland

Jenny Eilertsen, Linköpings universitet

Programkommittén:

Tobias Lindbergh (ordf), Region Östergötland

Mikael Persson, (MTF:s vetenskapliga sekreterare)

Neda Haj Hosseini, (MTF:s utbildningsrepresentant)
Andreas Fhager, Chalmers tekniska högskola

Caroline Hagström, Region Örebro Län

Christer Grönlund, Region Västerbotten

Christian Antfolk, Lunds tekniska högskola

Fernando Seaone, Kungliga tekniska högskola

Göran Salerud, Linköpings universitet
Jan Carlfjord, Region Östergötland
Karin Wårdell, Linköpings universitet

Magnus Borga, Linköpings universitet

Magnus Stridsman, Region Östergötland

Marcus Larsson, Linköpings universitet

Maria Hägglund, Uppsala universitet

Maria Lindén, Mälardalens högskola
Richard Kullberg, Region Östergötland
Salvatore Capizzello, Region Norrbotten (Säkerhet nätverksrepresentant)