Medicinteknikdagarna 2019

2 - 4 oktober  |  Linköping

Välkommen till Medicinteknikdagarna 2019!

Medicinteknikdagarna (MTD) som arrangeras av Svensk förening för Medicinsk Teknik och Fysik (MTF) hålls nästa gång i Norrlands huvudstad Umeå. Den regionala centrumbildningen Centrum för medicinsk teknik och Fysik (CMTF) vid Umeå universitet, Luleå tekniska universitet samt landstingen i Västerbotten och Region Norrbotten har för andra gången fått äran att stå som värd för denna inspirerande och viktiga nationella konferens inom området medicinsk teknik som brukar attrahera ca 400-500 deltagare.

 

Temat för 2018 års konferens är ”Digitalisering, forskning och innovation – drivkrafter för framtidens sjukvård och industri”. Målsättningen med MTD är att under två dagar kunna inspirera och erbjuda intressanta plenarföreläsningar, senaste nytt inom MT-området, paneldiskussioner, leverantörs- samt forskningspresentationer med speciellt fokus på två områden som har hög aktualitet just nu – digitalisering och innovation. Traditionsenligt presenteras också en industriell utställning!

 

En annan viktig målsättning med MTD är att erbjuda en mötesarena som främjar nätverkande och nationella samarbetsinitiativ för att ytterligare föra det medicintekniska området framåt. Under MTD samla därför branschens alla viktiga intressenter, såsom den medicintekniska ingenjörskåren, medicintekniska forskare, företag och experter, representanter för hälso- och sjukvården och myndigheter samt landets medicintekniska kluster för två gemensamma dagar.

 

Hälso- sjukvården i Sverige kraftsamlar just nu för att ytterligare effektivisera sitt arbete, och här har bland annat digitalisering och medicintekniska innovationer sin självklara plats som viktiga pusselbitar i den fortsatta utvecklingen. Kom och dela med dig av ditt eget arbete samt inspireras och ta del av andras utveckling du också!

Varmt välkommen!

Anna Sundén, Ordförande, Organisationskommittén
Nina Sundström,  Ordförande, Programkommittén
Caroline Hagström, Ordförande, Svensk förening för Medicinsk Teknik och Fysik

Plenarföreläsare
Sponsorer