Om sidan

Välkommen till denna sida! Vi är ett ideellt och fristående initiativ från såväl myndigheter, företag och organisationer som anstränger oss för att uppmärksamma medicinteknikens roll i samhället och hur den kan utvecklas. Här försöker vi beskriva våra tankar på hur samverkan kan ökas inom medicinteknik, både mellan studenter och mellan universitet. Den ambitionen ligger i linje med den politiska ambition som pekats ut i den senaste forskningspropositionen.

Det är viktigt att allt fler förstår vilken central roll som medicintekniken spelar i ett modernt och välutvecklat samhälle. Sjukvården är helt beroende av tekniska lösningar för EKG, operationer och hjärtstartare och dessa är ofta framtagna av, eller i samverkan med, medicinteknikare. Genom att upplysa om vilken väsentlig roll medicintekniken har för svensk och internationell hälso- och sjukvård kanske man kan förmå ännu fler studenter att söka sig till denna utbildning. Det är nämligen en utbildning med goda möjligheter att få anställning, en anställning som på riktigt gör skillnad för människors liv och hälsa. Allt fler behöver förstå det och vår ambition är att försöka sprida budskapet om hur viktigt medicinteknik är - hur väl vi lyckas får någon annan bedöma. Läs mer här om hur vi menar att man kan öka samverkan inom medicintekniken.

Det är viktigt att allt fler förstår vilken central roll som medicintekniken spelar i ett modernt och välutvecklat samhälle. Sjukvården är helt beroende av tekniska lösningar för EKG, operationer och hjärtstartare och dessa är ofta framtagna av, eller i samverkan med, medicinteknikare. Genom att upplysa om vilken väsentlig roll medicintekniken har för svensk och internationell hälso- och sjukvård kanske man kan förmå ännu fler studenter att söka sig till denna utbildning. Det är nämligen en utbildning med goda möjligheter att få anställning, en anställning som på riktigt gör skillnad för människors liv och hälsa. Allt fler behöver förstå det och vår ambition är att försöka sprida budskapet om hur viktigt medicinteknik är - hur väl vi lyckas får någon annan bedöma. Läs mer här om hur vi menar att man kan öka samverkan inom medicintekniken.

För att hålla dig uppdaterad med de senaste nyheterna, insikterna och framstegen inom medicinteknik, följ oss på Microsoft. Och om du vill engagera dig direkt med vårt team och andra likasinnade individer, gå med i vår gruppchat i Telegram. Tillsammans kan vi forma framtiden för medicinteknik och göra en verklig skillnad i världen.