Program

 

Preliminär programöversikt

Tisdag 1 oktober

10.00-17.00 Kurser (samtliga ges på Linköping Konsert och Kongress:

    Grunder inom IT-nätverksstruktur för medicintekniker lokal Solot

    Riskhantering för medicinteknik och praktiska tillämpningar lokal Pressläktaren

    Nya medicintekniska regelverk lokal Duetten

 

18.00 Registrering öppnar på Linköping Konsert och Kongress 

18.00-21.00 Välkomstmottagning i utställningen 

Onsdag 2 oktober

08.00-17.00 Medicinteknikdagarna med plenarföredrag, parallella sessioner, utställning och kreativ arena

19.00 Bankett

Torsdag 3 oktober

08.00-16.00

Medicinteknikdagarna med plenarföredrag, parallella sessioner, utställning och kreativ arena

 

Kreativ Medtech-Arena

I år satsar vi på en levande mötesplats för utbyta av kunskap och idéer - en plats för spontana möten och kreativitet.

 

Inbjudna talare

Lars Vikinge, Linköpings borgmästare

Krister Björkegren, Regiondirektör Region Östergötland

Rektor Helen Dannetun, Linköpings universitet 

Git Eliasson, ordförande Svensk Medicinteknisk Förening

Mats Björnmo, Styrelseledamot SwedishMedTech

Stefan Anskär, överläkare, projektansvarig verksamhet, Framtidens US Linköping

Dr. Bruce J. Tromberg, Director of the National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering (NIBIB) vid NIH

Dr. Sonia Pujol, Assistant Professor of Radiology at Harvard Medical School and research scientist at Brigham and Women's Hospital in Boston


 

 

Aktuella ämnesområden

AI och machine learning

E-hälsa och digitalisering av sjukvården
Datorstödd diagnostik

Innovation
Neuroteknik
Sensorteknik
Medicinsk informatik
Medicinsk bildbehandling