Plenarföreläsare

Johan Flodin

Läkare och ansvarig för medicinsk utveckling, Kry, Stockholm
  • Grey Twitter Icon

Den digitala vårdrevolutionen - så har KRY satt en hel bransch i förändring.

Med läkarbesök i mobilen via video har KRY i grunden förändrat hur patienter kan  komma i kontakt med vården. På bara ett år har KRYs läkare hjälpt över 250 000  patienter med allt från hudutslag och sjuka barn till olika typer av infektioner. 

 

I denna föreläsning berättar Johan Flodin, läkare och ansvarig för medicinsk utveckling på KRY, om de utmaningar men också möjligheter som ledarrollen – när Sverige går mot att vara världens bästa e-hälsonation – inneburit.

 

Caroline Henricson

Associate Partner McKinsey & Company, Stockholm
  • Grey Twitter Icon

Värdet av digital teknik i den svenska vården.

Caroline är Associate Partner på McKinsey & Company i Stockholm med fokus på strategiska och operationella frågeställningar inom hälso- och sjukvård. Hon är en del av ledarskapet i McKinseys Skandinaviska hälso- och sjukvårdsgrupp, som under senaste åren genomfört omfattande studier av värdet av att införa digitala tekniker i den svenska sjukvården fram till 2025. Arbetet baseras på 500 internationella studier och publikationer, samt över 100 intervjuer med representanter inom det svenska ekosystemet för eHälsa. Resultatet visar att digitala tekniker kan medföra stora vinster relativt den projicerade framtida kostnadsutvecklingen inom svenska hälso- och sjukvård och kvantifierar värdet av digitala lösningar i 14 olika kategorier. Rapporten ”Värdet av digital teknik i den svenska vården” publicerades i juni 2016 och har fått omfattande spridning i svensk media och i den svenska eHälso-debatten. Den uppföljande rapporten "Möjligheter för Sverige i digitaliseringens spår" publicerades i november 2017. Caroline har en MSc in Accounting and Financial Management från Handelshögskolan i Stockholm.

Charlotta Johnsson

PhD. Professor i Reglerteknik samt vice rektor för Samverkan och Innovation vid Lunds tekniska högskola, Lunds universitet
  • Grey Twitter Icon

Bildbehandling och robotik för 3D-bildgrafik vid öppen hjärtkirurgi

Charlotta medverkar i ett flertal projekt med fokus bl a på hur robotik kan användas inom medicinska tillämpningar. I projektet "Kirurgens perspektiv" skall ny teknik så som bildhantering och robotik kombineras. Målet är att att skapa 3D-bildgrafik av operationsobjektet, visualiserat ifrån den opererande kirurgens synfält och perspektiv. Fokus har varit på öppen hjärtkirurgi. Den erhållna 3D-bildgrafiken ska användas för att generera förbättrade operationsrapporter, samt till läromaterial för blivande kirurger. Projektet bedrivs på ett tvärvetenskapligt sätt, och inkluderar forskare från olika fält så som teknik, medicin, juridik och ekonomi.

 

Shankar Krishnan

Ph.D. Professor & Chair, WIT, Boston, President-Elect IFMBE
  • Grey Twitter Icon

Academia-Industry-Society-Federation Partnerships in the Biomedical Engineering Domain: Models, Challenges and Rewards.

Dr. Shankar Krishnan has over thirty years of broad spectrum professional experience in biomedical engineering education, R&D, medical product development and clinical engineering. He is the founding director of the biomedical engineering department and an endowed chair professor at WIT in Boston. Previously, he was an assistant director at Massachusetts General Hospital. He has also held faculty appointments in Illinois, Miami and Singapore. At NTU in Singapore, he was the founding director of the BME Research Center and the founding head of the bioengineering division. He also worked in R&D at Coulter Electronics in Miami and in hospital design and operations management at Bechtel for healthcare megaprojects. His research interests are biomedical signals and image processing, telemedicine, medical robotics, cybersecurity and BME education. He has been developing novel models in BME curricula design, labs, co-ops and internships. Dr. Krishnan is the Vice President/President-Elect for the international Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE). He is a fellow of AIMBE and he keeps active memberships in IEEE-EMBS, AAMI, BMES, ASME, RSNA and ASEE.

 

The presentation aims to explore the models of partnerships involving academia and industry with two additional entities: Biomedical Engineering society and the global professional international Federation for Medical and Biological Engineering. Ways in which effective partnerships of these four entities can create meaningful avenues for technological advancements, productivity and intellectual property escalations as well as several potential challenges that may be encountered in the implementation phases of these partnerships will be addressed.

 

Anders Källström

Ekon. dr, adj. prof. med inriktning digitalisering, Högskolan i Skövde
  • Grey Twitter Icon

Digitaliseringen kräver - men möjliggör också - en nollvision avseende fel som leder till haverier.

Anders Källström är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Göteborg och adjungerad professor med inriktning digitalisering vid Högskolan i Skövde. Han är arbetande styrelseordförande i den av näringslivet startade tankesmedjan Sustainability Circle med uppdrag att utveckla ett tankegods för industriell hållbarhet.

Digitaliseringen ökar vårt beroende av teknik som därefter, om möjligt, alltid skall fungera. Allt fler ser därför en nollvision avseende haverier som nödvändig. Dessutom är närmandet till en sådan nollvision realistisk tack vare digitaliseringen. 

 

I denna föreläsning berättar Anders Källström om hur tekniska fel ofta kan predikteras genom identifiering av så kallade teknomarkörer genererade av sensorer i Big data. Genom att med hjälp av AI och neurala nätverk förstå dessa kan vi närma oss en sådan nollvision. Dessutom får vi hjälp av den digitala tekniken med rotorsaksanalyser. Detta innebär att underhåll utvecklas från att vara huvudsakligen reaktivt (avhjälpande) till att via proaktivitet bli en katalysator för fortsatt teknisk utveckling.

Jenni Nordborg

Nationell samordnare inom life science, Regeringskansliet, Stockholm
  • Grey Twitter Icon

Långsiktig nationell strategi för tillväxt inom life science-området med fokus på styrkeområden och prioriterade insatser.

Jenni Nordborg är och nationell samordnare med ansvar för life science-kontoret på Regeringskansliet. Life science-kontoret är en samordningsfunktion mellan Socialdepartementet, Näringsdepartementet och Socialdepartementet. Uppdraget är att samordna politiken, tydliggöra prioriteringarna och ytterligare höja tempot i samverkan.

 

Det övergripande syftet med satsningen på life science är att främja kunskapsutveckling, innovation och kvalitet i hälso- och sjukvården, omsorgen och vid universitet och högskolor, och förbättra förutsättningarna för life science-företag att etableras och verka i Sverige. Jenni kommer att presentera arbetet med att ta fram en långsiktig, övergripande nationell strategi som både ska synliggöra styrkeområden och tydliggöra prioriteringar och insatser.

 

Medicinteknik har en central roll både i arbetet med prioriterade områden som hälsodata, individanpassade behandlingsmetoder och för att möjliggöra utveckling i hela vårdkedjan. Hela sektorn behöver vara involverad i samverkan för Sverige som ledande life science nation.

Lars Nyberg

Ph.D. Professor i psykologi och neurovetenskap, Umeå Universitet
  • Grey Twitter Icon

Användning av MRI och PET för att studera hjärnans funktioner.

Lars Nyberg är professor i psykologi och neurovetenskap vid Umeå Universitet, och medlem av Kungliga Vetenskapsakademien. Sedan starten 2001 är han föreståndare för Umeå Center for Functional Brain Imaging (UFBI). Lars forskning handlar om att studera kopplingen mellan hjärnans funktioner och olika kognitiva funktioner som minnesförmågor. Modern hjärnavbildningsteknik används i forskningen, framförallt strukturell och funktionell MRI, men även PET-kamera. En forskningslinje bedrivs inom ramen för Betula-projektet, som är en storskalig studie av åldrande, minne och demens. Flera olika patientgrupper studeras inom UFBI, och i föredraget kommer exempel ges på hur strukturell och funktionell hjärnavbildning kan ge viktiga bidrag till klinisk verksamhet samt i olika forskningsprojekt.