Studiebesök

Tisdag 1 oktober har du möjlighet att delta i ett av fyra studiebesök:


1. Flygmedicinska undersökningssektionen vid Försvarsmedicincentrum (FöMedC) i Linköping

Studiebesök vid Flygmedicinska undersökningssektionen vid Försvarsmedicincentrum (FöMedC) i Linköping. Är du intresserad av extremfysiologi? Vid FöMedC finns en humancentrifug där fysiologin hos stridspiloter kan studeras under realistiska g-belastningar. 


Plats:   Vi åker buss till och från anläggningen och samlas vid ingången till Konsert och Kongress, 15:00.

Tid:      Besöket varar 15:00 till ca 17:30.

Antal:  20 pers

Du måste ha svenskt medborgarskap och ha med dig giltig legitimation. Du måste även skicka in ditt personnnummer till Resia Kongress senast den 23/9.


2. Demonstrations of research at the Department of Biomedical Engineering at Linköping - INSTÄLLD!

Biomaterials: In our lab we develop bioengineered devices such as artificial corneas and micro-lenses made from collagen and nanocellulose and heart patches made from carbon nanotube. We will demonstrate their development processes.

Läs mer här om detta studiebesök.

Plats:   Institutionen för medicinsk teknik, Linköpings universitet (Universitetssjukhuset)

Tid:      16.00-17.00

Antal:  20 pers


 

3. Cyklotron – Universitetssjukhuset i Linköping INSTÄLLD!

Presentation av cyklotronen, hotceller och kvalitetslab. Uppbyggnad av våra renrum, ventilation och

övervakningssystem. Kort genomgång av vad FDG är och vad det används till.

Plats:   Universitetssjukhuset

Tid:      Grupp 1: 14.00-14.30

            Grupp 1: 14.30-15.00

Antal:  16 pers; 2 grupper med 8 i varje grupp  


4. TRV-Stol INSTÄLLD!

Den går under namnet TRV-stol, efter upphovsmannen Tomas Richard Vitton. Det är en

undersöknings- och behandlingsstol som främst används för utredning och behandling av kristallsjuka

(BPPV).

Plats:   Örons balanslabb, Universitetssjukhuset i Linköping

Tid:      15.00-15.30

Antal:  8 pers

 

Anmälan till studiebesöken gör du i samband med anmälan till Medicinteknikdagarna.